Healthy eating basics #TrustYourFood – educational campaign

Organisers

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

http://pan.olsztyn.pl/

Date and place

June 2020