Building trust in food – workshops at school

Organisers

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

http://pan.olsztyn.pl/

Date and place

March 20th, 2020, 8:00am - 1:00pm

Placówki Fundacji Sternik-Kraków: Szkoła Podstawowa WIERCHY and Szkoła Podstawowa ŹRÓDŁO