Radio Academy of Healthy Eating

Organisers

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

http://pan.olsztyn.pl/

Date and place

August 31 – September 30