Building trust in food – workshops at school

Organisers

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

http://pan.olsztyn.pl/

Date and place

20 March 2020

Placówki Fundacji Sternik-Kraków: Szkoła Podstawowa WIERCHY and Szkoła Podstawowa ŹRÓDŁO